Artan Enerji Maliyetleri İş Dünyasını Endişelendiriyor

Araştırmalar, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin, bir dizi çevresel, sosyal ve ekonomik dalgalanma etkisinin katalizörü olabilecek enerji güvenliği ve fiyatlarının etkileri konusunda endişeli olmaya devam ettiğini gösteriyor. ABB Elektrifikasyon'un çeşitli sektörlerdeki küçük ve büyük işletmelerden 2.300 liderle gerçekleştirdiği Enerji İçgörüleri anketine1 göre, katılımcıların yüzde 92'si enerjide süregelen istikrarsızlığın kârlılıklarını ve rekabet güçlerini tehdit ettiğini düşünüyor. Enerji maliyetleri ve güvensizlik, çalışanlara yapılan yatırımın azalmasıyla işgücü üzerinde önemli bir etki yaratıyor. İş dünyası liderleri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın olası etkileri konusunda da endişe duymaktadır.

Artan enerji maliyetleri ve güvensizlik, iş dünyası liderlerini büyümek ve rekabetçi kalabilmek için faaliyetlerine nasıl yön verecekleri ve yapacakları yatırımlar konusunda yeniden düşünmeye zorluyor. Geçtiğimiz yıl artan enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki başlıca etkileri arasında daha düşük kar marjları (yüzde 34) ve bazı alanlardaki harcamalarda kesintiye gidilmesi (yüzde 34) ile Ar-Ge ve diğer iş büyüme girişimlerine yapılan yatırımlardan uzaklaşılması yer alıyor. Üçte birinden fazlası (yüzde 38) teknoloji yatırımlarını azaltmış veya azaltmayı planlarken, üçte biri (yüzde 33) altyapı harcamalarını kısmayı ve yüzde 31’i pazarlama harcamalarında düşüş öngörmektedir.

Çalışanlar üzerindeki etki

 İşletmeler, artan enerji maliyetleri ve maliyet kısıtlayıcı önlemlere duyulan ihtiyaç nedeniyle geçtiğimiz yıl işgücüne yaptıkları yatırımı azalttıklarını söylüyor. Enerji sorunlarının devam etmesi halinde bu durumun önümüzdeki üç ila beş yıl içinde de devam etmesi bekleniyor. Bütçe kesintileri için vurgulanan ilk beş iş alanından üçü işgücüyle ilgili: Yüzde 42’si işe alım için daha az harcama yapacak; yüzde 38’i maaş, fazla mesai ve ikramiye harcamalarını azaltacak ve yüzde 37’si personel eğitimi ve gelişimine yapılan yatırımı azaltacak.

Karbonsuzlaştırmanın geciktirilmesi

 Katılımcılar ayrıca, enerji fiyatlandırması ve güvensizliğinin iklim değişikliği konusunda ilerlemeyi geciktirebileceğine dair endişelerini dile getirirken, karbon azaltma taahhütlerini yerine getirmenin şu anda enerji maliyetlerini düşürmekten daha az öncelikli olduğunu belirtiyor. Ankete katılan iş dünyası liderlerinin yarısından fazlası (yüzde 58) enerji maliyetlerinin sürdürülebilirlik ve karbon azaltma hedeflerine ulaşmayı bir ila beş yıl arasında geciktirebileceğini belirtmiştir. Şirketlerin yüzde 61’i için enerji maliyetlerini düşürmek en önemli öncelik iken, sadece yüzde 40’ının genel iş profesyonelleri arasında karbon emisyonlarını azaltmak yer alıyor.

Enerji güvenliği

 İş dünyası liderlerinin yüzde 83’ü işletmelerinin enerji arzının güvenliği konusunda endişelerini dile getirmekte ve birçoğu bu konuda harekete geçmektedir. Üçte birinden fazlası (yüzde 36) enerji maliyetlerinin daha da artmasından, yüzde 31’i elektrik kesintileri ve karartmalardan, dörtte biri ise enerji karnesinden endişe duyuyor. Buna karşılık, yüzde 34’ü özellikle enerji verimliliğini artırmaya odaklanarak yatırımlarını artırmış durumda ve yüzde 40’ı şebekeye daha az bağımlı hale gelmek için yerinde yenilenebilir enerji üretimi kurmayı planlıyor.

Harekete geçmek

 İşletmeler genel olarak enerji sorunlarını ele almak için proaktif adımlar atmak istese de üçte biri enerji verimliliği önlemlerini uygulamanın algılanan maliyeti nedeniyle erteliyor ve neredeyse yarısı (yüzde 49) ilerlemek için gerekli bilgi birikimine veya kaynaklara sahip olmadıklarını düşünüyor.

 

 

Bunları da beğenebilirsin