Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonlarına Yeni Düzenleme

Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonlarına Yeni Düzenleme

Tüm dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak altyapıdaki çalışmalar ve gelişmeler de devam ediyor. Ülkemizde 250 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden Sharz.net’in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül konu ile ilgili “Bugün Türkiye’de yaklaşık 7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 1.500’ün üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030 yılında 1 Milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor. İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesislerinde ve daha birçok noktada araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında yapılan düzenlemeler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak.” dedi.
Türkiye’deki birçok şarj operatörüne altyapı sağlayan ve 250 şarj noktasıyla ülkenin en yaygın şarj ağlarından birisine sahip olan Sharz.net, dünya iklim değişikliği sorununa karşı alınan en önemli önlemlerden birinin, içten yanmalı yakıt teknolojisine bağlı olan motor teknolojisinin değiştirilmesi olduğunu vurguladı. Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül, “Hali hazırda ülkemizde 24 milyon taşıt var ve yaklaşık 18 milyon karayolu taşıtının tükettiği yakıt 21 milyon ton. Özetle, yeraltı kaynaklardan yer üstüne çıkarılan 21 milyon ton fosil yakıt, atmosfere salınıyor. Bir oda içinde
içten yanmalı motora sahip bir otomobil çalışırken 3 dakika canlı kalamayız. Atmosferimiz sonsuz büyüklükte değil ve bu kadar fazla atık gazın salınması sebebiyle artık kendi kendini yenileyemiyor.” ifadelerini kullandı.

Şarj istasyonlarında standartlar belirlenecek, tüketici korunacak

Araştırmalara göre iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak adımlardan biri olan elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması sonucunda Türkiye’de 2030 yılında 1 milyon elektrikli aracın trafikte yer alması ve 20 şarj istasyonu olması bekleniyor. Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül, “Elektrikli araç sürücülerinin artık istasyonlardan akaryakıt alır
gibi enerji alma alışkanlıkları değişecek. Birçok noktada araçlarını şarj etme şansına sahip olacaklar. Bu kapsamda da kamunun şarj istasyonlarının hangi şartlarda kurulacağını, standartlarının ne olacağını belirleyerek, tüketici haklarının korunması ve sektörde güvenliğin sağlanması çok önemli.” dedi.

 

Bakanlıklar da şarj İstasyonları ile ilgili düzenlemelere başladı

Önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak olan elektrikli araç şarj istasyonları özelinde, belli bir standart oluşturabilmek amacı ile kamuda da yeni yönetmelikler ve kanunlar belirlendi. Örneğin:
Sağlık Bakanlığı, şarj istasyonlarını “gayri sıhhi üçüncü sınıf müessese” olarak tanımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlarda olması gereken asgari şarj istasyon sayısını belirledi. Yeni açılan konutların otoparklarında mutlaka şarj istasyonu bulundurma zorunluluğu getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şarj istasyonlarının teknik özelliklerini TSE kurallarına göre oluşturacağını belirtti.
Enerji Bakanlığı EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu), meclisin onayladığı yeni kanun ile EPDK elektrikli araçlar şarj istasyonları altyapısı düzenlemesinde yetkilendirildi ve EPDK kurul kararı ile düzenlemeler getirmesi konusunda çalışmalar başlattı.
EPDK tarafından yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı İçerik Özeti ile şarj istasyonları ile ilgili olması gereken bütün kuralların başlıkları açıklandı:
– Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kurulacak, işletilecek, işletimden
çıkarılacak ve denetlenecek.
– Şarj hizmeti sunan istasyonlara otomatik sayaç sistemine uygun sayaçlar
tesis edilecek.
– Ödeme sistemlerine ilişkin usul ve esaslar geçerli olacak.
– Şarj istasyonlarında yer alan ünite ve cihazların ölçü ve ayarları mevzuata
uygun düzenlenecek.

Yeni düzenlemeler konfor ve güvenliği sağlayacak

Elektrikli araç popülasyonunun güçlü bir ivmeyle artması ile kamunun bu konuda düzenlemeler ve hükümler getirmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül “Getirilen bu düzenlemeler mevcuttaki şarj operatörlerinin çalışmalarında bir standart oluşturarak ülkemizin yanlış altyapılar ile kurulmuş elektrikli araç şarj istasyonları ile dolmasını engelleyecek. Bir yandan tüketicinin de konforu ve güvenliği sağlanmış olacak. Yakın gelecekte elektrikli araçların günden güne yaygınlaşması, daha sistematik ve sağlıklı ilerleyecek.” dedi.
Bunları da beğenebilirsin