Türk Halkı Aracından Çabuk Sıkılıyor

Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye’de araç sahiplerinin,araç değiştirme sıklığı ve gerekçeleri ile ilgili davranışlarını ve düşüncelerini araştırdı. Ekim ayında 637 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyip, sektöre ışık tutacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, tüketicilerin daha çok 1 ile 5 yıl arasında bir araç değiştirdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %29,2’si araç değiştirme sıklığını 5 yılda 1 kez olarak belirtiyor. Katılımcıların %22,3’ü yılda bir kez, %18,8’i yılda birkaç kez, %13’ü 10 yılda bir kez, %9,6’sı 5 yılda birkaç kez, %7,1’i 10 yılda birkaç kez aracını değiştirdiğini söylüyor.

Türk Halkı Aracından Çabuk Sıkılıyor

 

Türkiye’nin önde gelen 2 el araç ilan platformu arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma
sonucunda katılımcıların araçlarını uzun süre kullanmaktan ziyade daha sık değiştirdikleri
ortaya çıktı.
Katılımcılara kendilerini araç değiştirme sıklığı açısından nasıl tanımladıkları sorulduğunda
tüketicilerin %59,2’si aracını uzun süre değiştirmediğini söylüyor. Tüketicilerin %40,8’i ise
aracını sık sık değiştirdiğini belirtiyor. Buna göre tüketicilerin 1 ile 5 yıl arasında bir araç
değiştirmeyi ideal buldukları söylenebilir.

Tüketici Aracını Sık Değiştiriyor

Araştırma katılımcılarından aracını sık değiştirdiğini söyleyenlere sebebi sorulduğunda
katılımcıların %39,5’i aynı araçtan çabuk sıkıldığı için aracını sık değiştirdiğini söylüyor.
Katılımcıların %20,5’i de yeni çıkan modelleri denemek istediği için aracını sık değiştirdiğini
belirtiyor. Tüketicilerin %18,9’u aracı uzun süre kullandığında kilometresi artacağı için,
%16,8’i arıza ve tamir gibi durumlarla uğraşmak istemediği için aracını sık değiştirdiğini
söylüyor.

Tüketici Bildiği ve Tanıdığı Aracı Kullanmak İstiyor

Aracını uzun süre kullandığını söyleyen araştırma katılımcılarına “aracınızı uzun süre
kullanmanızın sebebi nedir?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %54,9’u bildiği ve tanıdığı
aracı kullanmak istediğini söylüyor. Katılımcıların %23,2’si araç fiyatları sürekli değiştiği için
aracını uzun süre kullanacağını söylüyor. Katılımcıların %14,1’i araç alım-satım işlemleri ile
uğraşmak istemediği için, %5,6’sı manevi değeri olduğu için aracını uzun süre kullandığını
belirtiyor.